Cais

Mae prosiect cadwraeth dŵr yn rhan bwysig o'r economi a seilwaith, sy'n chwarae rhan anadferadwy mewn diogelwch rheoli llifogydd, defnyddio adnoddau dŵr, trin carthffosiaeth a phuro.Mae diogelwch prosesu cyflenwad dŵr yn hanfodol i'r diwydiant dŵr modern.

Gwaith pŵer (planhigion pŵer niwclear, gwaith pŵer gwynt, gwaith pŵer solar, ac ati) sy'n trosi ynni crai (ee dŵr, stêm, disel, nwy) yn drydan i'w ddefnyddio mewn cyfleusterau sefydlog neu gludiant.

Olew a nwy yw'r ynni sylfaen ar gyfer diwydiannau amrywiol.Mae angen protocol a gweithdrefnau cymhleth ar gyfer echdynnu, prosesu a dosbarthu.Mae gan weithrediad a gweithdrefnau o'r fath botensial mor beryglus, felly byddai angen rheoliadau a safonau llym iawn ar gyfer offer.

Gan fod polisi cenedlaethol yn nodi y dylai'r diwydiant adeiladu llongau arbed ynni a lleihau allyriadau, a lleihau llygredd amgylcheddol.Mae nifer fawr o falf awtomataidd wedi'u gosod ar longau mawr a chanolig, sy'n lleihau dwyster gweithio'r criw a'r staff.Llongau eraill sy'n gymwys yw llong teithwyr/cargo, llong cargo gyffredinol, llong gynhwysydd, cwch llwytho RO-RO, swmp-gludwr, cludwr olew a chludwr nwy hylif.

Yn y diwydiant cyffredinol, gellir addasu HVAC, fferyllol cemegol, gweithgynhyrchu llongau a llongau tanfor, dur, papur a meysydd eraill yn unol ag anghenion yr atebion a'r gwasanaethau gorau posibl.